Hakkımızda

AB PLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AB Plus, Türkiye’nin ilk internet teknolojileri kuluçka (incubator) şirketidir.

AB Plus, sosyal yaşama değer katacak, yaşam kalitesini arttıracak, hayatı kolaylaştıracak uygulamaları düşünen, planlayan, fonlayan ve projenin sağlıklı bir şekilde canlıya geçmesini yöneten bir Internet Projeleri Yatırım Şirketi olmak misyonu ile hayata geçmiştir.

AB Plus’ta, henüz fikir seviyesindeki inovasyon, etkili bir planlama ile aşama aşama hayata geçirecek şekilde modellenir. Tüm startup süreci yönetilir. Bu kapsamda;

 • Pazarın ihtiyaçları doğru bir şekilde analiz edilir.
 • Tüm unsurlarıyla mimarisi planlanır, varlık modeli oluşturulur.
 • Hedef kitle analizleri yapılır, hedef kullanıcı segmentasyonları belirlenir.
 • Sektörel Bechmarking süreçleri yönetilir.
 • Muhtemel gelir modelleri simülasyonları yapılır.
 • Proje Nakit Akışı hazırlanır.
 • Proje backend çalışmaları tamamlanır.
 • Projenin yazılım ekipleri oluşturulur.
 • CRM ve ERP ihtiyaçları belirlenir ve detaylandırılır.
 • Tüm ekipler için iş planları hazırlanır.
 • Raporlama sistemi tasarlanır.
 • Startup süreci başlatılır.
 • BETA süreci yönetilir
 • Canlıya geçiş süreci yönetilir
 • Pazara penatrasyon süreci yönetilir.
 • Global Pazar planlamaları yapılarak entegrasyon planlanır.
 • İşbirliği modelleri geliştirilir.
 • Muhtemel proje bazlı işbirliklerinde “Due Diligence” vb. süreçler planlanır ve yönetilir.
 • Kendi başına yol almaya başlayan proje şirketleştirilerek kendi kurumsal yolunda devamı sağlanır.
Türkiye’nin gerçek anlamda ilk kuluçka şirketi olan AB PLUS farkı yaratacak bir know how ile yol almaktadır:

AB Plus, topluma değer katacak fikirlere can verir.
AB Plus, portföyündeki tüm projeleri kendi planlar, fonlar, geliştirir, canlıya geçirir ve büyütür.
AB Plus, bir inovasyon kuluçka merkezidir.
AB Plus, Internet ve Mobil Teknolojilerdeki inovasyon fikirlerini, güçlü teknoloji yönetimi know how’ı şemsiyesinde bir araya getirerek geliştiren, fonlayan ve hayat geçiren bir Internet Projeleri Yatırım Şirketidir.
AB Plus, inovasyon fikrinin hayat bulduğu yaşam platformunun kendisidir.
AB Plus, güçlü bir sektörel rehber, koçtur.
AB Plus, bizzat yatırımcıdır. Melek yatırımı bilen, yaşayan ve uygulayandır.